Tredegar House Folk Festival Gwyl Werin Ty Tredegar

TREDEGAR HOUSE FOLK FESTIVAL GWŶL WERIN TŶ TREDEGAR

BACK BIGGER & BETTER THAN EVER YN ÔL YN WELL NAG ERIOED

THREE GREAT DAYS! TRI DIWRNOD MAWR!

FRIDAY-SUNDAY MAY 6-8, 2022 GWENER-SUL MAI 6-8, 2022

TREDEGAR HOUSE, NEWPORT, SOUTH WALES NP10 8YW TŶ TREDEGAR, CASNEWYDD, DE CYMRU NP10 8YW

BARBARA DICKSONBARBARA DICKSON

WITH GYDA NICK HOLLANDNICK HOLLAND + CALANCALAN + BILLY MITCHELL & BOB FOXBILLY MITCHELL A BOB FOX +

RUSTY SHACKLERUSTY SHACKLE + THE TRIALS OF CATOTHE TRIALS OF CATO + JOHN KELLYJOHN KELLY + BOO HEWERDINEBOO HEWERDINE + FARAFARA + KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMANKATHRYN ROBERTS A SEAN LAKEMAN + AVANCAVANC + ALAWALAW + STEEL RHYMESTEEL RHYME + CHARLIE DORE & GARETH HUW DAVIESCHARLIE DORE A GARETH HUW DAVIES + REBECCA LOEBEREBECCA LOEBE + MAIR THOMASMAIR THOMAS + ANDREW CLODEANDREW CLODE + MAYAMAYA + FIL ZFIL Z + THE CALENNIG BIG BANDBAND MAWR CALENNIG + JUICE CEILIDH BANDBAND TWMPATH JUICE +

LLANTRISANT,LLANTRISANT, LYCEUM &LYCEUM & NEWPORTNEWPORT FOLK CLUBSFOLK CLUBS + REAL ALESCWRW GO IAWN + FARMERS’ MARKETMARCHNAD FFERMWYR + CEILIDHSTWMPATHAU + IRISH SESSIONSESIWN WYDDELIG + WORKSHOPSGWEITHDAI + OPEN MICSMEIC AGORED + BRILLIANT CRAFTS PEOPLECREFFTWYR PENIGAMP + AND LOTS, LOTS MORE!LLAWER, LLAWER MWY!

MORE ACTS TO BE ANNOUNCED MWY O BERFFORMWYR I’W DATGELU

PLUS! THE FINEST, MOST COLOURFUL WELSH, UK & INTERNATIONAL FOLK DANCE TEAMS YOU’LL EVER SEE GATHERED IN ONE PLACE IN THE BRITISH ISLES. HEFYD! Y TIMOEDD DAWNS GORAU A MWYA LLIWGAR O GYMRU, PRYDAIN A THU HWNT A WELWCH CHI YN UNMAN


REGISTERED CHARITY No: 1103628ELUSEN COFRESTREDIG Rhif: 1103628

Honorary President: Jayne Bryant MS.
Honorary Vice-President: Stephen Lyons
Llywydd Anrhydeddus: Jayne Bryant AS
Is-Lywydd Anrhydeddus: Stephen Lyons