Tredegar House Folk Festival Gwyl Werin Ty Tredegar

TREDEGAR HOUSE FOLK FESTIVAL GWŶL WERIN TŶ TREDEGAR

BACK BIGGER & BETTER THAN EVER YN ÔL YN WELL NAG ERIOED

THREE GREAT DAYS! TRI DIWRNOD MAWR!

FRIDAY-SUNDAY MAY 6-8, 2022 GWENER-SUL MAI 6-8, 2022

FESTIVAL RAFFLE WINNERS: SEE NEWS PAGE ENILLWYR RAFFL: GWELER TUDALEN NEWYDDION

SHOW OF HANDSSHOW OF HANDS

CALANCALAN + THE TRIALS OF CATOTHE TRIALS OF CATO BILLY MITCHELL & BOB FOXBILLY MITCHELL A BOB FOX

RUSTY SHACKLERUSTY SHACKLE + BOO HEWERDINEBOO HEWERDINE + FARAFARA + KATHRYN ROBERTS & SEAN LAKEMANKATHRYN ROBERTS A SEAN LAKEMAN + JOHN KELLYJOHN KELLY + ALAWALAW + AVANCAVANC + REBECCA LOEBEREBECCA LOEBE + CHARLIE DORE & GARETH HUW DAVIESCHARLIE DORE A GARETH HUW DAVIES + STEEL RHYMESTEEL RHYME + MAIR THOMASMAIR THOMAS + ANDREW CLODEANDREW CLODE + GREG ROWLANDSGREG ROWLANDS + ROY ZEALROY ZEAL + FIL ZFIL Z + SYNERGYSYNERGY +

THE CALENNIG DANCE BANDTHE CALENNIG DANCE BAND + JUICE CEILIDH BANDJUICE CEILIDH BAND + LLANTRISANT,CLYBIAU GWERIN LLANTRISANT LYCEUM &LYCEUM NEWPORTA FOLK CLUBSCHASNEWYDD + REAL ALESCWRW GO IAWN + FARMERS’ MARKETMARCHNAD FFERMWYR + CEILIDHSTWMPATHAU + IRISH SESSIONSESIWN WYDDELIG + WORKSHOPSGWEITHDAI + OPEN MICSMEIC AGORED + BRILLIANT CRAFTS PEOPLECREFFTWYR PENIGAMP + AND LOTS, LOTS MORE!LLAWER, LLAWER MWY!

FULL MUSIC TIMETABLE HERE

AMSERLEN CERDDORIAETH LLAWN YMA

PLUS! THE FINEST, MOST COLOURFUL WELSH, UK & INTERNATIONAL FOLK DANCE TEAMS YOU’LL EVER SEE GATHERED IN ONE PLACE IN THE BRITISH ISLES. HEFYD! Y TIMOEDD DAWNS GORAU A MWYA LLIWGAR O GYMRU, PRYDAIN A THU HWNT A WELWCH CHI YN UNMAN


REGISTERED CHARITY No: 1103628ELUSEN COFRESTREDIG Rhif: 1103628

Honorary President: Jayne Bryant MS.
Honorary Vice-President: Stephen Lyons
Llywydd Anrhydeddus: Jayne Bryant AS
Is-Lywydd Anrhydeddus: Stephen Lyons