News NEWYDDION

EXTRA FOR 2024: FREE ENTRY TO MAGNIFICENT TREDEGAR HOUSE AND GARDENS (WORTH UP TO £11PP) IS INCLUDED WITH EVERY FESTIVAL TICKET YCHWANEGOL AR GYFER 2024: MYNEDIAD AM DDIM I DŶ TREDEGAR A’I GERDDI GODIDOG (WERTH HYD AT £11bp) GYDA PHOB TOCYN I’R ŴYL

This is the page where you’ll find all the latest Festival news that doesn’t handily fit on our other pages. For example, it’s where you’ll find details of Festival fundraising concerts, or raffle-prize winners (or anything else we can think of). We reckon the easiest way to do this is to link this page with our Facebook page, so anything we publish there will also appear here. That way, you’ll always be in the know. Just scroll the news feed below and you'll see what we mean... Meanwhile, here are our festival raffle prize winners: 1st prize: H Copus (Ticket No. 0442) 2: J Tandy (0488) 3: A Daniel (0287) 4: Fullerton (0472) 5: C Brain (0786) 6: P Jones (0203) 7: M Angove (0605) 8: A Llewellyn (0303) 9: L Dixon (0705) 10: J Barton (0838) Dyma’r dudalen ble cewch chi’r newyddion i gyd sydd ddim yn perthyn i‘n tudalennau eraill. Er enghraifft, bydd newyddion cyngherddau codi arian ac ennillwyr raffl (a phob dim arall). Rydyn ni’n credu taw’r ffordd symlaf i wneud hyn yw cysylltu’r dudalen hon â’n tudalen Gweplyfr ac felly bydd popeth sy’n ymddangos yno i‘w weld yma hefyd. Fel hyn, byddwch chi’n gwybod yn syth beth sy’n digwydd. Y cwbwl sydd angen i chi wneud yw sgrolio drwy’r bwydlen newyddion isod. Yn y cyfamser, dyma enillwyr ein gwobrau raffl yr ŵyl: Gwobr 1af: H Copus (Rhif tocyn: 0442) 2: J Tandy (0488) 3: A Daniel (0287) 4: Fullerton (0472) 5: C Brain (0786) 6: P Jones (0203) 7: M Angove (0605) 8: A Llewellyn (0303) 9: L Dixon (0705) 10: J Barton (0838)