News NEWYDDION

This is the page where you’ll find all the latest Festival news that doesn’t handily fit on our other pages. For example, it’s where you’ll find details of Festival fundraising concerts, or raffle-prize winners (or anything else we can think of). We reckon the easiest way to do this is to link this page with our Facebook page, so anything we publish there will also appear here. That way, you’ll always be in the know. Just scroll the news feed below and you'll see what we mean...meanwhile, here are our raffle winners: 1st prize (ticket no. 0231) Kim Davies. 2nd prize (0995) Gary Phillips. 3rd prize (0257) R Venn. 4th prize (0071) Phil Barry. 5th prize (0990) Barbara Candlish. 6th prize (0640) Alec. 7th prize (0641) David Treharne. 8th prize (0816) Ruth Smith. 9th prize (0719) Emma Hundy-Chaw. 10th prize (0069) Debbie Shaw. 11th prize (0597) Megan Lloyd. 12th prize (0785) John Venn. Dyma’r dudalen ble cewch chi’r newyddion i gyd sydd ddim yn perthyn i‘n tudalennau eraill. Er enghraifft, bydd newyddion cyngherddau codi arian ac ennillwyr raffl (a phob dim arall). Rydyn ni’n credu taw’r ffordd symlaf i wneud hyn yw cysylltu’r dudalen hon â’n tudalen Gweplyfr ac felly bydd popeth sy’n ymddangos yno i‘w weld yma hefyd. Fel hyn, byddwch chi’n gwybod yn syth beth sy’n digwydd. Y cwbwl sydd angen i chi wneud yw sgrolio drwy’r bwydlen newyddion isod…yn y cyfamser, dyma enillwyr ein raffl: Gwobr 1af (rhif tocyn 0231) Kim Davies. Gwobr 2il (0995) Gary Phillips. Gwobr 3ydd (0257) R Venn. Gwobr 4ydd (0071) Phil Barry. Gwobr 5ed (0990) Barbara Candlish. Gwobr 6ed (0640) Alec. Gwobr 7fed (0641) David Treharne. Gwobr 8fed (0816) Ruth Smith. Gwobr 9fed (0719) Emma Hundy-Chaw. Gwobr 10fed (0069) Debbie Shaw. Gwobr 11eg (0597) Megan Lloyd. Gwobr 12fed (0785) John Venn.