Tickets TOCYNNAU

EXTRA FOR 2024: FREE ENTRY TO MAGNIFICENT TREDEGAR HOUSE AND GARDENS (WORTH UP TO £11PP) IS INCLUDED WITH EVERY FESTIVAL TICKET YCHWANEGOL AR GYFER 2024: MYNEDIAD AM DDIM I DŶ TREDEGAR A’I GERDDI GODIDOG (WERTH HYD AT £11bp) GYDA PHOB TOCYN I’R ŴYL

Once again, we’ve kept ticket prices as low as possible. And EVERY ticket includes entry to the wonders of Tredegar House and gardens. All dance displays are FREE. Our Friday and Saturday afternoon music concerts are also FREE, so is our huge Sunday afternoon Irish Session. And, of course, our FESTIVAL WEEKEND SAVER TICKET is the best value of all especially if you’re planning on coming to all three ticketed music concerts and pop into and out of the ceilidh and the Cajun and Zydeco night…you’ll save £20 (rising to a saving of £55 if you plan on camping too). Children aged 6 and under go FREE to everything. Buy your tickets online through the link below and exchange them for wristbands on site.

Unwaith eto rydyn ni wedi cadw pris ein tocynnau mor isel â phosibl. A mae POB tocyn yn rhoi mynediad i ryfeddodau Tŷ Tredegar a’i gerddi. Mae’r arddangosfeydd dawns i gyd yn AM DDIM. Mae’r cyngerdd prynhawn Gwener a Sadwrn AM DDIM ac felly, hefyd ein sesiwn gerddoriaeth Wyddelig dydd Sul. Ac wrth gwrs, y bargen gorau yw’r TOCYN PENWYTHNOS LLAWN, yn arbennig os ydych chi’n bwriadu mynychu’r tri chyngerdd a’r twmpath a’r noson Cajun a Zydeco… byddwch chi’n arbed £20 (£55 os byddwch chi’n gwersylla, hefyd). Mae mynediad plant iau na 7 oed AM DDIM I bopeth. Prynwch

FRIDAY EVENING CONCERT CYNGERDD NOS WENER

Luke Jackson Trio,
VRï
O’Hooley and Tidow
Rusty Shackle
Triawd Luke Jackson,
VRï
O’Hooley a Tidow
Rusty Shackle

£45

SATURDAY EVENING CONCERT CYNGERDD NOS SADWRN

Avanc (including a special performance by India Dance Wales)
The James Clode Band
Jake Vaadeland and The Sturgeon River Boys
The Young’uns
Avanc (gyda pherfformiad arbennig gan Ddawns India Cymru)
The James Clode Band
Jake Vaadeland and The Sturgeon River Boys
The Young’uns

£45

SUNDAY LATE AFTERNOON CONCERT CYNGERDD PRYNHAWN SUL

Alaw
The Eclectic Shed Experience
The Often Herd
Huw Williams
Lindisfarne
Alaw
The Eclectic Shed Experience
The Often Herd
Huw Williams
Lindisfarne

£45

FRIDAY EVENING CAJUN & ZYDECO NIGHT NOSON CAJUN A ZYDECO NOS WENER

With Whiskey River and The Shoostring Band Gyda Whiskey River a’r Shoostring Band

£8

SATURDAY EVENING CEILIDH TWMPATH RHYNGWLADOL NOS SADWRN

With Juice and caller Ned Clamp Gyda Juice a Ned Clamp yn galw

£10

FAMILY CEILIDH TICKET TOCYN TEULU TWMPATH

To ONE ceilidh or Cajun & Zydeco night (2 adults and two youngsters aged 7-16 inclusive, or 1 adult and 3 youngsters) Mynediad i UN twmpath neu’r noson Cajun a Zydeco (2 oedolyn a 2 berson 7-16 oed, neu 1 oedolyn a 3 pherson 7-16 oed)

£20

WEEKEND CAMPING (Fri-Mon) GWERSYLLA (GWENER-LLUN)

Bring your own tent, caravan or campervan Dewch â’ch pabell, carafan neu fan

£35

WEEKEND SAVER TICKET: £115
NO BOOKING FEES. Weekend ticket includes entry to ALL concerts, ceilidh and Cajun & Zydeco night PLUS camping

CHILDREN’S WEEKEND SAVER TICKET (aged 7-16) JUST £50

TOCYN PENWYTHNOS LLAWN: £115
DIM FFI BWCIO. Yn cynnwys mynediad i BOB twmpath a chyngerdd AC HEFYD GWERSYLLA

TOCYN PENWYTHNOS POBOL 7-16 DIM OND £50

Click HERE to buy your tickets online.
Print them at home and exchange them for wristbands on site.

CLICIWCH YMA I BRYNU’CH TOCYNNAU AR-LEIN.
GEWCH CHI ARGRAFFU NHW GARTREF A’U CYFNEWID AM AM FREICHLED AR Y SAFLE.

Alternatively you can send for tickets by post.

Make cheques payable to ‘Tredegar House Folk Festival’ and send them, together with a stamped, self-addressed envelope to: Sue Oates, 135 Beaufort Rd, St Julians, Newport NP19 7PB. Don’t forget to tell us what tickets you want.

Neu gallwch chi archebu tocynnau trwy’r post.

Gwnewch sieciau’n daladwy i ‘Tredegar House Folk Festival’ a’u postio gydag amlen hunangyfeiriedig â stamp i Sue Oates, 135 Heol Beaufort, St Julians, Casnewydd NP19 7PB. Cofiwch ddweud pa docynnau rydych chi eisiau.