Find Us BLE RYDYN NI?

EXTRA FOR 2024: FREE ENTRY TO MAGNIFICENT TREDEGAR HOUSE AND GARDENS (WORTH UP TO £11PP) IS INCLUDED WITH EVERY FESTIVAL TICKET YCHWANEGOL AR GYFER 2024: MYNEDIAD AM DDIM I DŶ TREDEGAR A’I GERDDI GODIDOG (WERTH HYD AT £11bp) GYDA PHOB TOCYN I’R ŴYL

Find us 1If there’s a lovelier place in Britain to hold a folk festival, we don’t know it. The picture here is an aerial shot of Tredegar House in its formal gardens…it’s open to visitors and you’ll find full details at www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house. The festival is held in the parkland just outside the house and gardens, and it’s really easy to get to. Leave the M4 at junction 28, and follow the signs to Tredegar House…or just open your car window and follow the music. We’re about two minutes from junction 28 with loads of car parking. And with Severn Bridge tolls a distant memory, we’re even better value. And if you’re coming by train, Newport station is just a few minutes’ walk from Friar’s Walk bus terminus. Then it’s a short bus ride on bus numbers 35 or 36 to us at Tredegar Park.

Find us 1Oes na le hyfrytaf ym Mhrydain i gynnal gŵyl werin? Dyma lun o’r awyr o Dŷ Tredegar yng nghanol y gerddi ffurfiol. Mae’r tŷ a’r gerddi ar agor i ymwelwyr ac mae manylion llawn i‘w gweld ar www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house. Cynhelir yr ŵyl mewn parcdiroedd yng nghyffiniau’r tŷ a gerddi, ac mae’n lleoliad hygyrch iawn. Gadewch yr M4 ar gyffordd 28 a dilyn yr arwyddion i Dŷ Tredegar – neu agorwch ffenestr eich car a dilyn y gerddoriaeth. Rydyn ni ryw ddau funud o’r draffordd, mae hen ddigon o lefydd parcio ac mae’n rhatach byth i ymwelwyr o bell yn dilyn diddymu’r tollau ar bont Hafren. Os dewch chi ar y trên mae’r orsaf ychydig funudau o’r orsaf bws yn Friar’s Walk a thaith fer i Barc Tredegar ar fws 35 neu 36.